Middelen

Al in het begin van het proces stellen we vragen als:

 • Is er voldoende budget om de doelen te halen?
 • Is het juiste materieel aanwezig en in goede staat?
 • Zijn er voldoende mensen inzetbaar en beschikken zij over de juiste kwalificaties?
 • Welke middelen zijn noodzakelijk en waar moeten we eventueel in investeren?

Machines

Bij machines kijken we naar installaties en gereedschap. Vragen die we ons vooraf stellen zijn onder andere:

 • Voldoen de installaties en het gereedschap aan de gestelde eisen?
 • Kan met de installatie of het gereedschap de gevraagde kwaliteit en productiehoeveelheid gehaald worden?
 • Is de opstelling van de machines goed voor de op en afbouw van halfproducten en de bereikbaarheid bij transport
 • Zijn er vaak storingen?

Methodes

Methodes gaat over de methode van werken. Celmar bekijkt onder andere:

 • De aanwezigheid van werkinstructies.
 • Helderheid, duidelijkheid en eenvoud van werkinstructies.
 • Of werkinstructies zijn bijgewerkt.
 • Of het contact met voorgaande en opvolgende processen geregeld is.

Materialen

Bij materiaal gaat het om vragen als:

 • Kunnen mensen zich makkelijk vergissen in aantallen?
 • Kunnen materialen makkelijk worden verwisseld?
 • Is het nodig materiaal eerst uit te sorteren voordat de klus kan beginnen?
 • Is er voldoende voorraad?
 • Wordt er veel materiaal weggegooid?

Mensen

Op menselijk vlak bekijken we onder andere:

 • Werkt iedereen volgens de afgesproken methode?
 • Is de geleverde prestatie aanvaardbaar?
 • Voelt iedereen zich verantwoordelijk?