Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten waarbij Celmar Engineering de verkopende partij is, zijn de Metaalunievoorwaarden d.d. 1 januari 2019 van toepassing, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat een aanvullende verkoopvoorwaarde van toepassing is. Een afschrift van de Metaalunievoorwaarden (NL/GB) kunt u hieronder vinden.