Onderstaand stappenplan maakt de fases van productontwikkeling helder. Zo weet u bij elke stap precies wat de status van het ontwikkeltraject is. Voordeel is dat we snel schakelen. Tijdens dit traject heeft u dan ook altijd één aanspreekpunt.

1. Uw idee

U weet of er behoefte is, wie de doelgroep is en wat de functie van het product zal zijn. U heeft nagedacht over investeringen en kostprijzen. Het moment van marktintroductie is bekend en u heeft uw planning daarop afgestemd.

2. Eisen aan uw product

Als het ontwerpdoel duidelijk is gaan we aan de slag, bekijken we aan welke eisen het product moet voldoen en wat de belangrijkste beperkingen zijn. Het volgende komt onder andere aan bod:

  • constructie
  • vormgeving
  • bedrijfseisen
  • ergonomie
  • marketing
  • normen en milieu

 

Na afronding van deze fase heeft u een eisenpakket in handen dat volledig is toegesneden op uw product.

3. Conceptontwerp

Met het eisenpakket in gedachten beginnen we met ontwerpen. In deze fase komen we met een aantal voorstellen waaruit u één conceptontwerp kiest. Deze werken we verder uit. We kijken daarbij kritisch naar de knelpunten en de gevolgen van uw keuze. Na uw goedkeuring verdiepen we ons in de details, het detailontwerp.

4. Detailontwerp

In het detailontwerp worden alle details uitvergroot en maken we de werktekeningen.

5. Van virtueel naar tastbaar product

Heeft u het detailontwerp goedgekeurd dan heeft u het prototype bijna in handen, uw eerste tastbare product. U kunt dit prototype nu testen in de markt en zien wat de consequenties en de reacties zijn. Zowel in technisch als in productietechnisch opzicht. Bij het bouwen van een prototype gaan we uit van de bestaande en productgerelateerde bewerkingen en materialen. Zodat we tijdig kunnen bijsturen als veranderingen nodig zijn.

6. Van prototype naar productie

Als u het prototype goedkeurt, kan de productie beginnen.

7. Productbewerkingen

Als het niet mogelijk is om bestaande bewerkingen toe te passen, dan zijn er ook andere fabricagemethodes mogelijk zoals:

  • Direct printen vanuit 3D modellen
  • Fabricage uit hout
  • Prototype op schaal

8. Evaluatie en nieuwe productintroducties

Onafgebroken evaluatie van de producten is wel belangrijk. Bijvoorbeeld als een product aan het einde van zijn levenscyclus is. Celmar werkt in deze fase graag uw ideeën uit zodat u tijdig nieuwe producten op de markt kunt introduceren.