5S: scheiden, sorteren, schoonmaken, standaardiseren en systematiseren

Het systeem is breed inzetbaar maar Celmar past het voornamelijk toe om zoektijden te elimineren en zo uw productiviteit te verhogen.

5S Workplace Organization

De 5S techniek verhoogt ook de kwaliteit en de veiligheid.